In 7 stappen uw eigen beleggingsfonds

Inventarisatie

U bent van harte welkom voor een gesprek op ons kantoor waarin we uw wensen en behoeften inventariseren. Tijdens deze afspraak zullen we de mogelijkheden en het traject bespreken voor het opzetten van uw fonds. Onze deskundige begeleiding biedt u waardevol inzicht in alle belangrijke aspecten van het fonds en de AIFMD.

Structurering

De fondsbeheerder dient belangrijke keuzes te maken met betrekking tot de structurering van het fonds. Deze beslissingen zijn cruciaal, aangezien ze invloed hebben op de gehele levensduur van het fonds. Tijdens het proces worden deze keuzes kritisch beoordeeld en worden de gevolgen en implicaties uitvoerig toegelicht.
Graph Background Image

Oprichting entiteiten

Zodra de wensen en structurering helder zijn, is de volgende stap het oprichten van een beheerderentiteit en een juridisch eigenaar. De beheerderentiteit heeft de bevoegdheid om te beleggen en registreert zich bij de AFM. De juridisch eigenaar waarborgt de gescheiden en veilige bewaring van het vermogen van de participanten in het fonds.

Documentvorming

Ontwikkeling van de benodigde documenten, zodat de informatievoorziening naar beleggers en toezichthouders helder en transparant is en voldoet aan de wettelijke vereisten. De documenten, die in de stijl van het fonds worden opgemaakt, omvatten:
 Informatiememorandum (i.e. Prospectus), Voorwaarden van Beheer & Juridisch Eigendom, Wwft- en Sanctiewetbeleid, Essentiële-informatiedocument (Eid) en inschrijf- en wijzigingsformulier.

Aanvraag bij de AFM

Begeleiding bij het registratieproces bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor de aanvraag dient het Meldingsformulier Uitgezonderde Beheerder te worden ingevuld en inzicht gegeven te worden in de verwachte totale waarde van de activa. Bij de aanvraag worden tevens het Informatiememorandum, een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) en een begeleidende brief meegestuurd.

Accounts aanmaken

AssetCare begeleidt u bij het verkrijgen van een geld- en beleggingsrekening voor het fonds. Zodra het fonds operationeel is, zijn er diverse verplichte rapportages in te dienen. Om de benodigde accounts hiervoor aan te maken, worden instructies verstrekt en machtigingen aan AssetCare verleend. Dit betreft accounts bij de AFM, DNB en FIU.
Graph Background Image

AssetCare Portaal

Het fonds krijgt een eigen portaal in de bijbehorende huisstijl, inclusief een unieke domeinnaam. Uw Wwft- en Sanctiewetbeleid wordt geïntegreerd in de software-instellingen, en u ontvangt uitleg over de werking van het systeem.
Meer informatie
Wilt u een vrijblijvend inventarisatiegesprek?
Neem contact op met Joris Rump