Wetgeving

Alternative Investment Fund Managers Directive

De AIFMD is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. Beheerders kunnen een volledige vergunning aanvragen of in aanmerking komen voor de lichtere regels van het AIFMD-registratieregime.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet

Als beheerder van een beleggingsinstelling dient u cliëntonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden. U bent verantwoordelijk om het handelen met een partij op een sanctielijst te voorkomen.

Packaged Retail and Insurance-based Investment Products

Om (retail)beleggers de mogelijkheid te geven om uiteenlopende producten te kunnen vergelijken en doorgronden is een aanbieder verplicht om het Essentiële-informatiedocument (Eid) op te stellen. Deze PRIIPS-verordening is van toepassing op beheerders die hun fonds aanbieden aan particuliere beleggers.

UBO-register trusts

Het UBO-register trusts maakt inzichtelijk wie er een (financieel) belang in trusts of soortgelijke juridische constructies (zoals fondsen) hebben en draagt zo bij aan het voorkomen van het misbruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. Als beheerder van een beleggingsfonds dient u gegevens van uw fonds en deelnemers te delen met de Kamer van Koophandel.

Sustainable Finance Disclosure Regulation

De SFDR beoogt de informatieverstrekking aan eindbeleggers, over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen door financiële marktpartijen, te verbeteren. Als beheerder van een beleggingsfonds dient u aan te geven hoe u duurzaamheidskenmerken meeneemt in uw beleggingsbeleid.

Overig

Als beheerder van een beleggingsfonds dient u zich tot slot te conformeren aan de bepalingen in de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc), Wet op oneerlijke handelspraktijken (Wohp) en Verordening Marktmisbruik.
Meer informatie over de wetgeving voor fondsbeheerders?
Neem contact op met Sam Zwaan