Beleggings­administratie

Beleggingsadministratie-/ financiële administratie

Met meer dan 15 jaar ervaring in het leveren van gespecialiseerde diensten op het gebied van beleggings- en financiële administraties, bieden wij maatwerkoplossingen aan pensioenfondsen. Ons deskundige team staat klaar om u te ondersteunen bij alle aspecten van administratie, automatisering en rapportage. Wij bieden zowel sub-administratie als volledige financiële administratie (geen deelnemersadministratie) en consolidatie voor pensioenfondsen. Daarnaast kunnen we ook de registratie van inkoopfacturen en de procuratie daarvan verzorgen. Bovendien assisteren we bij het beheer van de beleggingsmix en de pensioencohorten voor een aantal pensioenfondsen, om ervoor te zorgen dat de administratie accuraat en actueel blijft. Voor al deze werkzaamheden zijn wij ISAE 3402-gecertificeerd (type II).

Rapportageverplichting

De rapportages voor pensioenfondsen naar toezichthouders worden steeds complexer en vereisen regelmatige aanpassingen aan format en gegevens. Onze dienstverlening omvat het leveren van actuele rapporten zoals FTK, MER, MESRAP en AIFMD, waarbij we ons flexibel opstellen om te voldoen aan toekomstige eisen.

Oversight

Financiële toezichthouders en deelnemers in het pensioenfonds stellen hoge eisen aan de juistheid en actualiteit van uw administratie. Wij bieden toezichthoudende diensten die uw beleggingsadministrateur controleren en zorgen voor onafhankelijke bewaking van beleggingsrestricties, zoals overeengekomen met uw (fiduciair) beheerder. Zo waarborgen we correcte naleving voor alle betrokken partijen.

Consultancy

Het team van AssetCare bestaat uit ervaren professionals met diepgaande kennis van beleggingsadministraties, automatisering en rapportage. We zijn gespecialiseerd in het aanpakken van unieke boekhoudkundige uitdagingen en performancemetingen. Onze expertise heeft talrijke institutionele partijen geholpen bij het oplossen van hun uitdagingen.
Meer informatie over onze diensten?
Neem contact op met Bram Schrijver