Transfer Agent

Nieuwe pensioenstelsel

Met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel verandert de sector en gaat de sector richting de beleggingsadministratie die AssetCare al jarenlang met kennis en ervaring uitvoert. Het risico wordt nu overgedragen naar de deelnemer, waardoor deze in feite een participant van een beleggingsfonds wordt. Hierbij kunnen persoonlijke voorkeuren, zoals risicobereidheid, nog steeds worden meegenomen. AssetCare biedt al ondersteuning aan pensioenfondsen met een vergelijkbare opzet, zelfs binnen de huidige DC-regeling.

Life cycle oplossing

AssetCare heeft verschillende pensioenfondsen die een life cycle oplossing bieden aan hun deelnemers. Wij ondersteunen dit aanbod volledig via een naadloze samenwerking met uw fiduciair manager en pensioenuitvoerder. Daarnaast kan AssetCare al jaren aan kennis en ervaring bieden op het gebied van decomposition of unification. Twee methodes die veel gebruikt worden in beleggingsfondsen maar die nu als uitdaging staan te wachten voor pensioenfondsen die invaren in de nieuwe pensioenwet.
Graph Background Image
Meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel?
Neem contact op met Bram Schrijver